fi FLV
YLEINEN

Turvallinen työpaikka on kaikkien etu | EasyOpp

Turvallinen ja terveellinen työpaikka on kaikkien etu. Kun henkilöstö voi hyvin, niin tuotanto ja palvelut sujuvat häiriöttä.

“Suomessa sattuu vuosittain runsaat 50 000 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtavaa työpaikkatapaturmaa. Joka kolmanteen näistä tapaturmista liittyy henkilön putoaminen, kaatuminen tai liukastuminen. Maaliikenteessä vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtavia työpaikkatapaturmia sattuu vuosittain noin 2 600.

Noin puolet maaliikenteen tapaturmista aiheuttavat 0–3 päivän työkyvyttömyyden. Suurin osa tapaturmista liittyy henkilön liikkumiseen (liukastuminen, kompastuminen, putoaminen) ja taakkojen käsittelyyn (siirtäminen, nostaminen) käsivoimin. Keskimääräinen työtapaturmasta aiheutuva kustannus on noin 5 000 euroa. Yhden poissaolopäivän keskimääräinen kokonaiskustannus on 300–350 euroa.”

(Lähde: Työturvallisuuskeskus; työturvallisuus ja työterveys autoliikenteen työpaikoilla)

Me EasyOppilla autamme liikkuvan työn ammattilaisia työskentelemään tehokkaammin ja turvallisemmin.

Liikkuvassa työssä työntekijät joutuvat yleisesti työskentelemään yksinään kaukana muusta työyhteisöstä ja kollegoista. Tämä aiheuttaa omat haasteensa erityisesti työturvallisuuden johtamisen näkökulmasta. Yritys ja yrityksen esihenkilöt ovat toiminnallisessa ja taloudellisessa vastuussa yrityksen työturvallisuudesta, vaikka työturvallisuus lähtee jokaisesta henkilöstä itsestään.

Yksintyöskentelevä työntekijä ei ole automaattisesti sen suuremmassa vaarassa kuin muutkaan työntekijät, mutta loukkaantumisriski lisääntyy yksin kohdatuissa vaaratilanteissa. Yksintyöskentelytilanteet luovat tilaisuuksia turhien riskien ottamiselle tai epätyypillisellä tavalla toimimiselle.

EasyOpp toiminnanohjaus on helpottanut lukuisten liikkuvan työn ammattilaisten arkea. EasyOpp Safety auttaa heitä työskentelemään entistä turvallisemmin.

Työtehtävistä riippuen yksintyöskentelyn mahdolliset riskit vaihtelevat. Asiakkaidemme kanssa keskusteluissa ovat yleisimmin nousseet seuraavat huomiot:

1. Liukastuminen tai kompastuminen

 • lastaus-, purku- ja jätteenkeräyspaikat
 • piha-alueet
 • öljyläikät autohallin lattialla

2. Työntekijän putoaminen

 • auton perälavalta
 • säiliön päältä ja/tai tikkailta
 • puutavara-auton nosturista

3. Puristuksiin joutuminen

 • terminaalissa trukkien ja tavaroiden väliin
 • auton tavaratilassa esim. rullakoiden väliin
 • jäteastioiden siirroissa ja nostoissa

4. Väkivallan uhka

 • erityisesti ulkomaan liikenteessä
 • yö- ja viikonloppuajovuorot; jakelukuljetuksissa, taksi- ja linja-autoliikenteessä

EasyOpp Safety – Työturvallisuuden hallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa

Edut yrityksellesi

Huolehtimalla työturvallisuudesta ja siihen liittyvän ohjeistuksen asianmukaisuudesta osoitat kumppaneillesi toimivasi vastuullisesti. Samalla kerrot henkilöstöllesi, että heidän hyvinvointinsa on teille tärkeää, sekä autat heitä työskentelemään entistä tehokkaammin ja turvallisemmin.

Ohjeista oikein, ehkäise vahinkoja

Projektikohtaiset työskentelyohjeet, suojavarustevaatimukset, hälytysmerkit ja turvallisuuskoulutukset yhdessä paikassa

Suojele ympäristöä

Ohjeet ympäristön suojeluun, jätteiden lajitteluun ja kuljetukseen sekä kemikaalien käsittelyyn, työvalineet ja ohjeet ympäristövahinkojen varalle helposti saatavilla.

Reaaliaikainen tiedotus

Tiedota turvallisuusohjeiden muutoksista ajantasaisesti koko henkilökunnalle. Vastaanota havaintoja ja ilmoituksia kentällä liikkuvalta henkilöstöltä

Turvallisuus on pääasia. Terveyttä ja henkeä ei voi korvata edes rahalla. Ota meihin yhteyttä ja laitetaan työturvallisuutenne kuntoon https://easyopp.fi/yhteystiedot/

Related posts

Scroll to Top