fi FLV
YLEINEN

Digipiirturin etäluenta | EasyOpp

Digitaalisten ajopiirtureiden kuljettajakortille ja ajoneuvoyksikköön keräämät ja tallentamat tiedot on EU-määräysten mukaan ladattava vähintään kuljettajakorteilta 28 päivän välein, sekä ajoneuvotietojen kohdalla 90 päivän välein. Tietojen lataaminen määräyksiä useammin on kuitenkin suositeltavaa varmuuskopioiden turvaamiseksi, sekä mahdollisten rikkomusten havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. Digipiirturin etäluenta mahdollistaa säännösten noudattamisen, ilman kuljettajan tai ajoneuvon saapumista paikalle luentaa varten.

Mitä digipiirturin etäluenta tarkoittaa?

Digipiirturin etäluenta mahdollistaa kuljetusyrityksille ajoneuvon yksikköön ja kuljettajakortille tallentuneiden tietojen käsittelyn ilman manuaalista työtä, ilman kuljettajan tai ajoneuvon saapumista paikalle luentaa varten. Tämä tapahtuu automaattisesti digitaalisen järjestelmän avulla, joka lukee ja tallentaa tietoja digipiirturista. Etäluennan avulla kuljetusyritykset voivat seurata kuljettajien työ- ja lepoaikoja reaaliaikaisesti ja varmistaa, että ne noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia. Lisäksi kuljetusyritykset saavat parempaa analytiikkaa, mikä antaa heille mahdollisuuden optimoida kuljetuksia, parantaa polttoainetaloutta ja lisätä liiketoiminnan tehokkuutta.

EasyOpp automatisoi digipiirturin etäluennan

EasyOpp mahdollistaa digipiirtureiden tietojen automaattisen lataamisen. Tiedostojen latausvälit ovat ajastettavissa käyttäjän toiveiden mukaan. Lataukset tapahtuu kaikki täysin automaattisesti ilman kuljettajan tai ajoneuvon saapumista paikalle. Voit lisäksi asettaa muistutuksia ajoajasta, piirturin kalibrointipäivämääristä ja tiedostojen latauksista.

Säästä aikaa, vältä digipiirturin lukemisesta koituva työtaakka ja säädösten rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ottamalla käyttöön EasyOpp. Ole yhteydessä EasyOpp tiimiin ja autamme sinua vähentämään manuaalista työtä!

Related posts

Scroll to Top